Sursum vivere

Buji Ferenc

TANULMÁNYOK

Buji Ferenc: „A mindenség fénye az emberben.” A nyolcvanéves László András köszöntése

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2022/2 (X. évf.) 63–70.

Erwin Rousselle: Szellemi vezetés a jelenkori taoizmusban

www.bujiferenc.hu (2022)

Sudhir Ranjan Bhaduri – Paul Brunton: Path of Brahma Chinta / Szudhír Randzsan Bhaduri – Paul Brunton: A Brahma Csinta ösvénye

www.bujiferenc.hu (2022)

Julius Evola

Frenyó Zoltán (szerk.): Konzervatív arcképek. Budapest, 2021, L’Harmattan Kiadó – TIT Kossuth Klub Egyesület, 308–315.

„Levegőt!” [Recenzió. Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába – kezdő halódóknak]

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2021/2. (IX. évf.) 108–112.

Győrffy Ákos: Az ember legősibb hivatása a kertészkedés. Interjú Buji Ferenccel

Magyar Krónika, 2021/7–8. (86–87. sz.)

Bhairaví Bráhmaní, avagy a szakrális törvényszegés útja

Napút (Budapest), 2020/6 (XXII. évf.), 6–22.

Trójai faló a tradíció szentélyében. Válasz a Tat tvam aszi. Szolipszizmus és tradicionális metafizika című kötet bírálataira

www.bujiferenc.hu (2020)

Európának csak teste van, lelke nincs. Győrffy Ákos (Mandiner) beszélgetése Buji Ferenccel

https://mandiner.hu (2020. április 25.)

Jóga és kereszténység. A Keresztény jóga interjúja Buji Ferenccel

https://www.facebook.com/keresztenyjoga (2020. május 14.)

Srí Arulparánanda Szvámigal és a meg nem különböztetés bölcsessége

Életünk (Szombathely) 2019/1. (LVII. évf.) 60–84. és 2019/2. (LVII. évf.) 6–35.

Srí Rámakrisna ▪ Menj tovább... Srí Rámakrisna tanításai és példázatai. Fordította és a jegyzeteket írta Buji Ferenc

Új Forrás (Tata), 2019/3. 12–16. és 25–39.

Ananda K. Coomaraswamy: Primitív mentalitás

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/3. (LIII. évf.), 8–24. Fordította Ratkó Lujza

Ananda K. Coomaraswamy

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/3. (LIII. évf.), 3–7.

Erdély. Szimbólum és realitás

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2018/4. (VI. évf.), 31–40.

Ars sine scientia nihil

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2018/1. (VI. évf.) 13–22.

Úton hazafelé

Vigilia (Budapest), 2017/12. (LXXXII. évf.) 899–900.

„Nem úgy van most, mint vót régen.” Interjú Ratkó Lujzával

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2017/2. (V. évf.) 13–22.

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/2. (LII. évf.) 20–30.

Előszó

Lao-tze: Tao te ching. A lényegi középpont és kibontakozásának könyve. Budapest, 2017, Persica Kiadó. Ford. Padányi-Gulyás Gábor. 7–13.

Nihilizmus metafizikai álruhában. Az érték heideggeri elmélete

Új Forrás (Tata), 2016/2. 33–49.

A dolgokból elég. Molnár Sándor ürességművészete / It is enough of things as such. The emptiness-art of Sándor Molnár

Molnár Sándor: Üresség. Festmények 2010–2016 / Sándor Molnár: Emptiness. Paintings 2010–2016. Budapest, 2016, Magyar Művészeti Akadémia, 23–35.

Te is fiam, Nietzsche?

Életünk (Szombathely), 2015/9. (LIII. évf.), 1–28.

Buji Ferenc: Örvény és kristály. Molnár Sándor művészetbölcselete

Új Forrás (Tata), 2014/5, 72–82.

Buji Ferenc: Angelus Silesius

Új Forrás (Tata), 2003/10., 16–21.

Buji Ferenc: A Hamvas-divat

Baka Györgyi (szerk.): A beváltás helye. A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár előadóinak írásai Hamvas Béláról a 15 éves népfőiskolai képzős köszöntésére. Százhalombatta: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 2012, 9–11.

Domokos Tibor: A rend és a szabadság világa. Beszélgetés Buji Ferenccel

Híd. Evangélikus missziói magazin, 2011/3., p. 14–16.

Buji Ferenc: Isten halálától az ember haláláig. Az értelem posztmodern önfeláldozása

Ökotáj (Budapest), 41–42. (2009), p. 10–31.

Eckhart Mester: Hatvannyolcadik szentbeszéd

Új Forrás (Tatabánya), 2008/4., p. 3–15. Fordította és a bevezetést (Eckhart mester beszéde az Istenhez való közelség tényéről és tudatáról, 3–5.) írta Buji Ferenc

Buji Ferenc: A transzcendencia okkult és szekuláris degenerálódása

Ökotáj (Budapest), 39–40. (2008), p. 11–28.

Buji Ferenc: Az ember evolúciós önértelmezése

Ökotáj (Budapest), 37–38. (2007), p. 21–34.

Buji Ferenc: A görögségtől a kereszténységig. A hamvasi hagyományértelmezés stádiumai

Életünk (Szombathely), 2007/2–3., p. 28–44.

Buji Ferenc: A teológia babiloni fogsága. Válasz A mindig másik Jézus című kritikára

2006. Publikálatlan. 14 oldal

Ananda K. Coomaraswamy: A vízözön a hindu hagyományban

Axis Polaris (Budapest), VI. (2004), p. 33–41. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

Srí Niszargadatta Mahárádzs: A megvalósítás gyöngyfűzére. A megvalósításról és előfeltételeiről

Tradíció (Debrecen), 2005, p. 97–102. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

William C. Chittick: Az isteni megnyilvánulás színhelyei. Isten és a világ viszonya Ibn al-'Arabínál

Tradíció (Debrecen), 2004, p. 111–114. Fordította Buji Ferenc

Abú Jazíd al-Bisztámí: Mirádzs

Tradíció (Debrecen), 2004, p. 115–132. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

László Virgil – Mézes Zsolt: Az embernek önmagát a legnehezebb alakítania. Beszélgetés Buji Ferenccel

Kairosz (Budapest), II/Tavasz (2004), p. 42–50.

Whitall Perry: A teremtés mint Isten önmegnyilatkozása

Tradíció (Debrecen), 2003, p. 99–104. Fordította Buji Ferenc

Thomas Traherne: Földi paradicsom

Buji Ferenc: Magasles. Esszék és reflexiók a tradíció távlatából (Budapest, 2003, Kairosz Kiadó), p. 188–190. Fordította Buji Ferenc

A teljesség szikrái. Bhagaván Srí Ramana Maharsi tanításai

2002. Publikálatlan. 94 oldal. Fordította Buji Ferenc

Buji Ferenc: Mária és Márta

Tradíció (Debrecen), 2002, p. 113–126.

H. L.: Beszélgetés Buji Ferenccel, Ramana Maharsi Oltalmazó útmutatás című könyvének fordítójával

2001. Publikálatlan. 3 oldal

Saikh Ahmad al-'Alawí: Díván. Nyolc költemény

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 189–192. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

Srí Muruganar: Ramanába olvadva

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 205–207. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

Srí Szádhú Óm: Szádhana és tevékenység

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 225–226. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

Buji Ferenc: Házasság: pro és kontra Krisztus szerint

Igen (Budapest), 2001/4., p. 18–20.

Jakob Böhme: Az érzékfeletti életről. A tanítvány és a mester közötti beszélgetés

Axis Polaris (Budapest), I. [2000], p. 63–80. Fordította Buji Ferenc

Buji Ferenc: Ismeretlen eredetű szavaink

Életünk (Szombathely), 2000/6., p. 732–745.

Vita.   Martin Buber: Vallás és modern gondolkozás ▪ Carl Gustav Jung: Vallás és pszichológia ▪ Martin Buber: Válasz Carl Gustav Jungnak ▪ Buji Ferenc: A hívő és a gnosztikus. Hozzászólás Martin Buber és Carl Gustav Jung vitájához

Martin Buber: Vallás és modern gondolkozás

Műhely (Győr), 1999/2., p. 38–42. Fordította Buji Ferenc

 • ▪ Carl Gustav Jung
 • ▪ pszichológia
 • ▪ pszichologizálás
 • ▪ vallás
 • ▪ hit
 • ▪ gnózis
 • ▪ lélek
 • ▪ psziché
 • ▪ Isten
 • ▪ individuáció
 • ▪ tudat
 • ▪ mandala
 • ▪ Selbst
 • ▪ projekció

Carl Gustav Jung: Vallás és pszichológia

Műhely (Győr), 1999/2., p. 43–45. Fordította Buji Ferenc

 • ▪ Martin Buber
 • ▪ vallás
 • ▪ pszichológia
 • ▪ gnózis
 • ▪ psziché
 • ▪ metafizika
 • ▪ teológia
 • ▪ projekció

Martin Buber: Válasz Carl Gustav Jungnak

Műhely (Győr), 1999/2., p. 46–47. Fordította Buji Ferenc

 • ▪ Carl Gustav Jung
 • ▪ pszichológia
 • ▪ pszichologizálás
 • ▪ tudattalan
 • ▪ vallás
 • ▪ misztérium
 • ▪ gnózis
 • ▪ Karpokratész

Buji Ferenc: A hívő és a gnosztikus. Hozzászólás Martin Buber és Carl Gustav Jung vitájához

Műhely (Győr), 1999/2., p. 47–58.

 • ▪ Martin Buber
 • ▪ Carl Gustav Jung
 • ▪ haszidizmus
 • ▪ alkímia
 • ▪ hermetizmus
 • ▪ hit
 • ▪ tudás
 • ▪ gnózis
 • ▪ relativizmus
 • ▪ vallás
 • ▪ Isten
 • ▪ perszonalizmus
 • ▪ mágia
 • ▪ intolerancia
 • ▪ egalitarizmus
 • ▪ kinyilatkoztatás
 • ▪ passzivitás
 • ▪ dualizmus
 • ▪ tudomány

Vita.   Buji Ferenc: Keresztelő Szent János és a zsidó politikai messianizmus ▪ Geréby György – Rugási Gyula: A csodálatos bizonyítás. Zsidó nemzeti hybris és politikai messianizmus ▪ Buji Ferenc: A célt tévesztett bumeráng. Válasz Geréby Györgynek és Rugási Gyulának

Buji Ferenc: Keresztelő Szent János és a zsidó politikai messianizmus

Igen (Budapest), 1999/3., p. 16–19.

 • ▪ Izrael
 • ▪ messiás
 • ▪ Ószövetség
 • ▪ történelem
 • ▪ gazdaság
 • ▪ politika
 • ▪ messiási kor
 • ▪ Római Birodalom
 • ▪ prozelita
 • ▪ prozelitizmus
 • ▪ istenfélő
 • ▪ diaszpóra
 • ▪ béke

Geréby György – Rugási Gyula: A csodálatos bizonyítás. Zsidó nemzeti hybris és politikai messianizmus

Élet és irodalom (Budapest), 2000. június 16., p. 12–13.

 • ▪ Buji Ferenc
 • ▪ IGEN folyóirat
 • ▪ zsidóság
 • ▪ világhatalom
 • ▪ antiszemitizmus
 • ▪ antijudaizmus
 • ▪ összeesküvés-elmélet
 • ▪ Keresztelő Szent János
 • ▪ szótéria
 • ▪ diaszpóra
 • ▪ prozelitizmus
 • ▪ messiási váradalom
 • ▪ judaizmus
 • ▪ Gershom Scholem
 • ▪ üdvtörténet
 • ▪ keresztényellenesség

Buji Ferenc: A célt tévesztett bumeráng. Válasz Geréby Györgynek és Rugási Gyulának

Igen (Budapest), 2001/1., p. 16–19.

 • ▪ zsurnalizmus
 • ▪ gnózis
 • ▪ összeesküvés-elmélet
 • ▪ messianizmus
 • ▪ zsidó vallás
 • ▪ zsidóság
 • ▪ választott nép
 • ▪ Gershom Scholem
 • ▪ politikai messianizmus
 • ▪ Maimonidész
 • ▪ Ószövetség
 • ▪ Újszövetség
 • ▪ allegorikus Szentírás-értelmezés
 • ▪ interpretatio christiana
 • ▪ cenzúra
 • ▪ kirekesztés

Buji Ferenc: Magyarság és Tradíció

Pannon Front (Budapest), 24. (1999), p. 17–21.

Fritz Meier: A természet az iszlám ezoterikus monizmusban

1998. Publikálatlan. Részlet. 17 oldal. Fordította Buji Ferenc

Buji Ferenc: A kány-szócsalád

Magyar Szemle (Budapest), 1996/7–8., p. 732–745. és 1996/9., p. 900–916.

Buji Ferenc: A botlás köve, avagy a p- > f- hangátalakulás

1995. Publikálatlan. 12 oldal

Julius Evola: Spirituális férfiasság a buddhizmusban

Őshagyomány (Budapest), 12. [1993.], p. 11–19. Fordította Buji Ferenc

Vita.   Jacques-Albert Cuttat: Keresztény tapasztalat és keleti spiritualitás ▪ Julius Evola: A keleti és nyugati vallások találkozásának problémájáról

Jacques-Albert Cuttat: Keresztény tapasztalat és keleti spiritualitás

Őshagyomány (Budapest), 11. (1993.), p. 52–59. Fordította Buji Ferenc

 • ▪ kereszténység
 • ▪ Kelet és Nyugat
 • ▪ jóga
 • ▪ dialógus
 • ▪ összehasonlító vallástudomány
 • ▪ komparatív vallástudomány
 • ▪ misztika
 • ▪ májá

Julius Evola: A keleti és a nyugati vallások találkozásának problémájáról

Őshagyomány (Budapest), 11. (1993.), p. 60–68. Fordította Buji Ferenc

 • ▪ Jacques-Albert Cuttat
 • ▪ összehasonlító vallástudomány
 • ▪ komparatív vallástudomány
 • ▪ Kelet és Nyugat
 • ▪ bhakti

─────

Vissza a lap tetejére

© A honlapon közölt dokumentumok a szerzői jog védelme alá tartoznak.